Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest:
– wypełnienie i złożenie karty zapisu w żłobku (można pobrać w żłobku lub kliknąć w linki poniżej – wszystkie 4 potrzebne dokumenty):

Karta zapisu do żłobka
Załącznik do karty zapisu
Umowa
Zgoda na przetwarzanie danych osób upoważnionych

– wykonanie badania kału w kierunku pasożytów u dzieci powyżej 6 miesiąca życia (dwukrotne badania).

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka potwierdzające jego zdolność do uczęszczania do żłobka (ważne 48 godzin ) oraz do wglądu Książeczka Zdrowia Dziecka.

Do pobrania również:

Regulamin Rekrutacyjny 2018 – warunki przyjęcia do żłobka

Powrót