Wydarzenia – co nowego w naszym żłobku

Festyn 28 maja – organizacja

Festyn 28 maja – organizacja

Program unijny – „Zaraz wracam”

Program unijny – „Zaraz wracam”

„Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   www.efs.gov.pl *** Nazwa projektu: „Zaraz wracam – program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji: kwiecień 2013 – grudzień 2014 Wartość: 2 896 418 PLN Wartość dofinansowania: 2 461 955, 30.

Festyn

Festyn

Festyn z okazji Dnia Dziecka – 2012

30-lecie Żłobka

30-lecie Żłobka

30-lecie Żłobka – Maj 2014

1 2 13 14 15