Kontakt

Dane Kontaktowe

Bajkowy Domek, Samorządowy Żłobek nr 12 w Krakowie
os. 2 Pułku Lotniczego 23, 31-868 Kraków

Dyrektor: Jolanta Nowak
tel/fax: 12 648 40 24
kom: 604 200 192
e-mail: bajkowy.domek@neostrada.pl
konto Żłobka: 03 1020 2906 0000 1802 0356 8276

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, zgromadzonych przez Żłobek Samorządowy Nr 12 Bajkowy Domek w Krakowie, os. 2 Pułku Lotniczego 23; 31-416 Kraków dla celów przetworzenia niniejszego zgłoszenia oraz odpowiedzi na moje pytanie. Oświadczam również, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania zapytania.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  Agnieszka Sowa , adres  e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl

 

Lokalizacja: